โฮมสเตย์ดอนตาล

โฮมสเตย์ดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาล หมู่ 3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120

รายละเอียด โฮมสเตย์ดอนตาล

โฮมสเตย์ดอนตาล บ้านดอนตาลเป็นหมู่บ้านริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขง มีทัศนียภาพที่สวยงามมีเกาะดอนอันสวยงามรวมทั้งมีหาดเหินที่สวยงาม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีอาชีทางการเกษตรทำนา
ทำไร่ ทำสวน และทำการประมงแม่น้ำโขง เป็นหลัก มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมีความเป็นปึกแผ่นยาวนานโดยเฉพาะการยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธสาสนา

จึงเป็นที่เลื่องลือในเรื่องการทำบุญตักบาตรมีกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ มีวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่าไทกะเลิงเพื่อให้ผู้สูงอายุในชมผู้สูงอายุวัด ได้พบปะกันโดยทุกวันพระใหญ่มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่ากะเลิง ที่แสดงถึงความรักความสามัคคีกันมายาวนาน โดยเฉพาะ ประเพณีจุลกฐินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บ้านดอนตาลได้มีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนำมาสู่การที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เทศบาลดอนตาลร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาโดยเฉพาะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดโรงพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาจนเกิดเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ 

ลักษณะเด่น

กิจกรรมในชุมชนหรือที่ชุมชนจัดขึ้นให้นักท่องเที่ยวเลือก  http://54.255.163.210/
1. การแสดงหมอลำผญา/การแสดงกะเลิงเซิ้งกลองตุ้ม
2. แข่งเรือประเพณี ช่วงเดือนกันยายน ของทุกปีโฮมสเตย์ดอนตาล
3. พิธีเลี้ยงเทดา ช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี
4. พิธีเลี้ยงปู่ตา/พิธีฝังชาตา ช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
5. จุลกฐิน ช่วงเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี
6. การแสดงของนักศึกษาผู้สูงอายุ วิทยาลัย ฒ เฒ่า ไทกะเลิง ทุกวันขึ้นและแรม 15 ค่ำ
7. เยี่ยมชมกลุ่มอาชีต่างๆ เช่น การทอผ้าย้อมคราม การทำขนมจีนโบราณ การเพาะลูกกบลูกปลา การทำไม้กวาดจากดอกแขม การทำข้าวเกรียบมันเทศ

ประวัติความเป็นมา

บ้านดอนตาลมีประวัติความเป็นมายาวนานแต่ไม่พบหลักฐานจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรคงเป็นเพียงประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ผู้เฒ่า ผู้แก่เล่าว่าบรรพบุรุษของชาวดอนตาลนั้นได้อพยพโยกย้ายมาจาก
หนองบัวลำภู เพื่อแสวงหาถิ่นฐานอันอุดมสมบูรณ์สร้างบ้านแปงเมืองโดยอพยพข้ามโขงไปหาสร้างถิ่นฐานที่ฝั่งซ้ายคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันแต่ไปอยู่ได้ไม่นานก็ได้อพยพข้ามโขงกลับคืนมาทางฝั่งขวาอีกครั้งหนึ่งในการอพยพมาครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ กลุ่มแรกมีหัวหน้าชื่อว่า “ท้าวกินรี” กลุ่มที่ 2มีหัวหน้าชื่อว่า “ท้าวราชาโคตรบุตร” ทั้งสองเป็นเชื้อสายที่น้องกัน คือ ท้าวราชาโคตรบุตรมีศักดิ์เป็นพี่ท้าวกินรีมีศักดิ์เป็นน้อง ท้าวกินรีได้รวมสมัครพรรคพวกมาสร้างเมืองมุกดาหารส่วนท้าวราชาโคตรบุตรไปสร้างเมืองดอนตาลเมืองดอนตาลนั้นได้สร้างอยู่ริมฝั่งโขงอีกฝั่งหนึ่งเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำโขงชื่อว่าดอนตาล ท้าวราชาโคตรบุตรคงจะเอาชื่อเกาะนี้มาเป็นชื่อเมืองที่สร้างขึ้นใหม่คือเมืองดอนตาล

หลักฐานที่ยืนยันเมืองดอนตาล มี 2 ประการ

1. บริเวณฝั่งโขงที่สร้างเมืองนั้นปัจจุบันเรียกว่า ท่าโฮง คืออยู่ทางทิศตะวันออกของวัดท่าของวัด
2. บริเวณที่เรียกว่า ท่าโฮง นั้นได้มีชาวบ้านไปทำสวนในบริเวณนั้นได้ขุดพบเครื่องใช้ต่างๆ เช่นกำไลแขน ลูกปัด เงินโบราณ แหวน และอื่นๆ

หลายรายการพร้อมทั้งโครงกระดูกมนุษย์โบราณเป็นจำนวนมากแต่จุดนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าคงจะมีอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 6-9 สมัยเจนละบ้านดอนตาลเป็นหมู่บ้านริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขง มีทัศนียภาพที่สวยงามมีเกาะดอนอันสวยงามรวมทั้งมีหาดเหินที่สวยงาม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีอาชีทางการเกษตรทำนาทำไร่ ทำสวน และทำการประมงแม่น้ำโขง เป็นหลัก มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมีความเป็นปึกแผ่นยาวนานโดยเฉพาะการยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธสาสนาจึงเป็นที่เลื่องลือในเรื่องการทำบุญตักบาตรมีกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ มีวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่าไทกะเลิงเพื่อให้ผู้สูงอายุในชมผู้สูงอายุวัด ได้พบปะกัน
โดยทุกวันพระใหญ่มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่ากะเลิง ที่แสดงถึงความรักความสามัคคีกันมายาวนาน โดยเฉพาะ ประเพณีจุลกฐินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บ้านดอนตาลได้มีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนำมาสู่การที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เทศบาลดอนตาลร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาโดยเฉพาะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดโรงพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาจนเกิดเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์

 

เครดิต : http://54.255.163.210

ติดตามเรื่องลี้ลับ : @UFA365v3